Pistolposen in action

[ 2009-07-22 , Anders Lindahl]

Dagens startsida i dess nedanstående konstellation är ett ypperligt och helt oavsiktligt exempel på ett film-PR-fenomen som det sällan skrivs analyser om: nämligen bilden med 'pistolposen'.

Här ser vi oftast skurken eller hjälten bakom sin utsträckta revolver eller pistol, med vilken han eller hon siktar på någon till synes strax bakom och till sidan om kameran. Posen utstrålar ofta coolhet, men ibland också desperation, och den är så vanlig i pressmaterialet från olika filmer att den ibland verkar tas med bara för syns skull, även i tunga dramer där pistolposen bara dyker upp en enda gång.

Jag har inga kloka ord att erbjuda om detta, utan nöjer mig med nedanstående bildbevis och förhoppningen att ordet 'pistolposen' i denna betydelse nu ska bli en självklar del av cineastens vokabulär.     

Dela |