Lustig och (delvis) lustfylld inledning på ”Lust”

[ 2022-03-23 , Johan Lindahl]

Om inte annat - ganska roligt. Spontana intryck från första avsnittet av den uppmärksammade svenska HBO-serien ”Lust”. Det kunde ha blivit statement-orienterat och lätt läxliknande med laserfokus på vad som borde sägas om svenskarna och deras sexliv. Inte minst med avseende på medelålders kvinnor som står i fokus. Just det, i en scen i det här första avsnittet inser några av dem att de faktiskt nu räknas till det som kallas medelåldern. Visst hörni, välkomna in i klubben! Det är kanske inte så hemskt som det kan verka. Men jag är inte kvinna, så jag har inte precis samma perspektiv.

Roligt, sade jag i alla fall. De hinner trycka på flera knappar kring generationsskillnader, systematiskt svenskt statistiksökande och behov av att kartlägga allting, vad som anses vara problematiskt och inte, vad man kan skriva om verkliga nu levande personer och släppa ut i offentligheten, skillnader i prioriteringar mellan män och kvinnor i ett äktenskap - och så vidare. De klämmer in rätt mycket redan i den första halvtimmen. Och alla inblandade är lite lagom neurotiska i egen rätt. Precis vad som krävs om man ska försöka skildra det aktuella samhället i något som liknar komediform. Själv möter jag numera de flesta nya svenska serier med sobert nedskruvade förväntningar, av något slags bister samlad genomsnittserfarenhet. Men ibland fungerar det. Och hittills, byggt på de tidiga intrycken, har nog ”Lust” potentialen att lyckas att bli en samhällskommenterande korsning av slapstick och syrliga vardagsiakttagelser värd namnet. Till att börja med.     

Dela |