”Tidelands” - tilldragande trash eller något mer?

[ 2019-01-07 , Johan Lindahl]

Kanske skulle jag överdriva om jag påstod mig ha omedelbart identifierat det centrala konceptet här. Men någonting väcker intresse. Och de sista sekunderna av pilotavsnittet verkar avslöja en synnerligen avgörande förutsättning för fortsättningen. Fram till dess har vi introducerats för ett par grupper av sjösmugglare med något slags ansträngt samröre. Det vill säga, de samarbetar om smuggling av någonting lite lagom illegalt, men är annars inte direkt ömsesidigt kärvänliga. Det handlar om ”Tidelands” som lanserades av Netflix i juletider.

Dottern i ett av de två husen återvänder efter flera år i fängelse. Glimtar om varför hon hamnade där strös ut längs vägen. I den andra grupperingen styr en mystisk matrona med antydningar till övernaturliga förmågor. Eller bara ovanlig fysisk styrka. Ja, ska man lägga tid på lite snyggt producerad trash så varför inte testa lite snyggt producerad australisk trash. Spontant placerar jag ”Tidelands” i den kategorin för att inte pumpa upp orealistiska förväntningar. Men den kan ju visa sig ha oanade djup. Sade han putslustigt eftersom det gemensamma för alla inblandade tycks vara deras instinktiva dragning till havet. Än så länge är jag fortfarande nyfiken på vart det kan leda. Vi får se hur länge det varar.     

Dela |