"Oberoende" experter framgångsrika i fruktans tidevarv

[ 2011-09-13 , Johan Lindahl]

Medieanalytiska magasinet "Listening Post" på TV-kanalen Al Jazeera English (även tillgänglig på webben - se nedan) är ofta intressant när jag har tid att se veckans halvtimmesprogram. Senast studerade de hur massmedierna i USA klarade av sin objektivitet efter terrorattentaten för tio år sedan. Inte så bra, vilket kanske inte är en nyhet. Mer specifikt synade "Listening Post" de oftast pensionerade militärer som kallades in av nationella nyhetsredaktioner för att analysera skeendet. Flera av dessa hade inte bara förberett sig genom "Pentagon Pundits Program" där experterna sammanstrålat i amerikanska försvarshögkvarteret för att diskutera de viktigaste punkterna som borde föras fram till allmänheten. De hade dessutom inte alltför sällan egna ekonomiska intressen i den då starkt växande försvars- och säkerhetsindustrin.

Ett "klimat av fruktan" gjorde både medier och medborgare i stort mottagliga för de budskap som levererades utan att filtreras nämnvärt av de stora amerikanska TV-bolagen. Reportern David Barstow från New York Times har tillbringat ett par år med att reda ut hur det gick till. Inte minst inför invasionen av Irak 2003 var uppgifter om massförstörelsevapen och andra argument för krigsförklaringen värdefulla för president Bush och hans administration, särskilt om de presenterades av personer som föreföll oberoende och objektiva - utan att egentligen vara det. Organisationen FAIR räknade ut att i nästan 400 intervjuer under ett par veckor strax före invasionen var det bara tre stycken där krigsmotståndare kom till tals. Inte bara etermedier utan även tidningar drabbades av balansproblem, däribland just New York Times som numera av många - inklusive de själva, förefaller det - anses ha genomgått sin svagaste journalistiska och minst kritiskt tänkande period efter 9/11.

Al Jazeera, som då var en relativt nyetablerad satellitsänd station för arabvärlden ogillades däremot starkt av Bush-regeringen, på grund av sin mer ocensurerade rapportering från Irak. Presidenten sägs ha haft tankar på att bomba deras högkvarter i Qatar, men avråtts från det drastiska steget av brittiske premiärministern Tony Blair. När kriget i Irak började gå sämre och skandaler som Abu Ghraib-övergreppen uppdagades återfick amerikanska media mer av sin 'tåga' och granskande förmåga.

Radioprogrammet "Medierna" i P1 den 10 september var för övrigt inne på samma spår, men lade tonvikten vid ett av undantagen; koncernen Knight Ridders redaktion i Washington som ställde fler kritiska frågor i sammanhanget än genomsnittet av kollegerna. Vilka var de? Kompletterade information från Wikipedia: 32 dagliga nyhetstidningar publicerades av koncernen som då utgjorde landets nästa största dagstidningsutgivare fram till 2006, då den köptes upp The McClatchy Company som sedan sålt av flera av dess tidigare publikationer.     

Dela |