The War Game (1965)

Kommer överlevarna avundas de döda?

4 russin

"The War Game" är en fiktiv dokumentär om vad som skulle kunna hända om en kärnvapenbomb exploderade i en mindre brittisk stad. Med hjälp av Michael Aspel och Peter Grahams torra och faktaspäckade kommenterande, amatörskådespelare och folk från inspelningsorten har Peter Watkins skapat en krigsskildring som verkligen griper an och engagerar.

Det vi ser är en fiktion, men den känns nog så realistisk mitt ibland de brinnande husen, de skadade människorna, de apatiska barnen som inte längre vill växa upp. Intervjuerna med folket på gatan känns helt äkta. Ändå påpekar den neutrala berättarrösten att detta är vad som "skulle kunna hända vid ett kärnvapenkrig", "detta är ett möjligt scenario". Bilderna från den rörliga handhållna kameran med sin skräpigt svartvita suddighet talar dock sitt eget språk på ett skrämmande effektivt sätt, Det är svårt att värja sig från den nedgång och det kroppsliga och mentala förfall som följer dagarna efter filmens fiktiva kärnvapenangrepp på en liten stad i Kent, Storbritannien. Filmen vinner också äkthet genom att mycket av det som skildras faktiskt redan har hänt; vid Nagasaki och Hiroshima, men också vid de allierades massbombningar av Dresden och Hamburg i andra världskrigets slutskede.

Det är ingen storskalighet över "The War Game". De internationella händelser som alltmer tinar upp det kalla kriget nämns nästan i förbigående och det finns inga bilder på de svampmoln vi har lärt oss känna igen med en sådan ikonisk tydlighet. Bombens verkan i Kent visar sig i form av tryckvågor och eldstormar och de skador som följer av dessa och dess medföljande radioaktivitet, likaväl som den chock och apati som förlamar de människor som tvingats se mer elände än de kunde klara. Det är människorna som är i fokus, inte kriget eller dess vapen.

Det är helt vanliga, under normala omständigheter säkerligen ärliga och hårt arbetande, människor som efter dagar av hunger dödar polismän för att komma åt en burk soppa. Det är vanliga män, om än i polisuniform, som tvingas skjuta hopplöst sjuka personer för att deras slut ska komma snabbare och mera smärtfritt och det är också vanliga män som måste leta igenom husspillrorna efter döda kroppar och bränna dessa på bål eftersom de är för många för att kunna begravas.

Vi som haft tur nog att aldrig behöva uppleva ett krig kan aldrig föreställa oss hur det kan vara. Även om vi vet bättre är vi nog ofta präglade av krigsstrategernas brutala logik, inte minst genom film, där krig snarare förs i väl upplysta konferensrum än på våra egna gator. Genom dokumentärfilmens form visar Watkins på krigets konsekvenser på "hemmaplan". Även om "The War Game" utspelar sig på den brittiska landsbygden på sextiotalet ligger detta mycket närmare till hands än vad både Pentagon och Normandie gör, och det hela är mycket oroväckande.

Peter Watkins gör inget anspråk på att hålla sig objektiv. "The War Game" är ett tydligt och mycket slående inlägg mot kärnvapen, men också ett angrepp på en regering som aktivt upplyser sina medborgare om den begränsade faran med kärnvapen och hur man klarar sig under ett anfall med så lite bekymmer som möjligt. Watkins film visar tydligt på en annan verklighet och troligtvis var det detta brott mot den officiella linjen som gjorde att BBC gav sändningsförbud på den film de själva producerat. Istället gav de filmen till det brittiska filminstitutet som släppte den på bio och såg till att "The War Game" bevarades för framtiden, vilket vi kan vara tacksamma för idag.

Watkins säger i slutet av filmen att det är alldeles för tyst i debatten om kärnvapen. Efter sjuttio- och åttiotalens protester är det ännu tystare idag, år 2004. Det kalla kriget är över, Sovjetunionen är borta och Terrorbalansens distinkta frontlinjer har blivit väldigt mycket suddigare. I dag finns det, enligt Svenska freds, över trettiotusen kärnvapen i världen fördelade över, minst, sju nationer. Sammanlagda innehåller dessa tvåtusen gånger all den sprängkraft som förekom under hela andra världskriget. En sjättedel av dessa kärnvapen kan avfyras inom några minuter. Jag tror nog tyvärr att Peter Watkins film är nog så aktuell idag som den var 1965.

© Andreas Hallgren
2004-10-02

Originaltitel: The War Game
Storbritannien, 1965
Regi: Peter Watkins
Med: Michael Aspel, Peter Graham m.fl.

Genre: Dokumentär, Drama, Krig     

Dela |