Gunpowder (2017)

Explosiv 1600-talshistoria i genomarbetad miniserie

3 russin

Katoliker och protestanter. Dessa två grupperingar i kristendomen har genom historien inte alltid varit de såtaste vänner. Inte ens på de så civiliserade brittiska öarna. Just brittisk historia har av någon anledning fascinerat mig mer och mer på senare år. Inte minst genom ”The Tudors” för några år sedan. Under 1500-talet när den serien utspelades, befann sig det brittiska riket i vågskålen. En brytningstid som resulterade i att man bröt sig ur den påvliga maktsfären och bildade en ny kyrka, den anglikanska, efter en hel del interna konflikter och blodsutgjutelse.

Seklet som följde därefter har jag inte fördjupat mig i så mycket - hittills. Men då utspelas miniserien ”Gunpowder”. Riket har vid det stadiet antagit en protestantisk, eller kanske mer exakt anglikansk, officiell bekännelse. De kvarvarande katolikerna betraktas av starka krafter i statsappareten som ett konkret hot mot säkerheten. Exakt hur stort varierar. Debatter och interna diskussioner i ledningen låter oss förstå det. Men den här miniserien visar snart mycket konkreta prov på hur brutalt misstänkta religiösa uppviglare kan bestraffas om de upptäcks och inte avsvär sig troheten till påvedömet. Exempelvis om de aktivt uppmuntrat eller firat katolsk mässa och bibehåller kontakten med sina trosfränder nere på kontinenten. Det är ett sammanhang som krävs viss ansträngning för att sätta sig in i. Inte fenomenet i sig, men precis hur synen på religionsfrihet egentligen såg ut vid den här tiden, just där. Sverige hade genomgått en liknande process parallellt, när Nordeuropa alltmer blivit lutheranskt medan Sydeuropa kvarstod som katoliker.

I det tidiga 1600-talets storpolitik handlar det för britternas del om att skydda sig mot det man uppfattar som hotfulla element och katolsk infiltration, samtidigt som kung James I (eller Jakob I, efterträdaren till en viss Elisabeth I) inte helt och hållet vill ruinera relationerna med Spanien. Delikat ärende. Så hur makten manövrerar i detta minfält beror på vem som viskar mest framgångsrikt i kungens öra. Och nu verkar de mest konspiratoriska, rabiata katolikhatarna dominera i administrationen. Men vad blir i sådana fall responsen från de så kallade papister som själva känner sig förtryckta? Om detta handlar ”Gunpowder”.

Robert Catesby (Kit Harington i en look som medvetet eller omedvetet ligger väldigt nära hans paradroll Jon Snow i ”Game of Thrones”) tillhör de otåliga katoliker som inte vill låta sig tryckas ner i skoskaften hur enkelt som helst.
- Jag är en desperat man, erkänner Catesby för en av sina förtrogna. Men han är inte ensam om den inställningen. In i leken träder en man vars namn uppnått en viss ryktbarhet. Guy Fawkes. Jon Snow, ursäkta, Harington är en av seriens producenter och ska även vara släkting till den person han porträtterar, alltså upprorsledaren Catesby. En person som han själv inte ser i svart och vitt, enligt kommentarer i bland annat Time Magazine. Serien skildrar en komplex tid med komplexa människor.

Och naturligtvis finns det naturliga referenser till vår tid. Terrorism - hur definieras det? Fenomenet att få fram information med hjälp av tortyr är inte heller precis ny. Exempelvis waterboarding har möjligen en längre historia än man kan förledas tro. Men det är klart, den kräver inte så mycket avancerad teknologi.

Som producent har Haringtons ambition varit att belysa en period som vi ofta inte vet så mycket om i grunden. Och uppenbarligen att skildra olika dimensioner av ett förlopp som tilldrar sig under ganska kort tid. En intensiv period. Frågan om rätt och fel och vad som är den sanna tron skärskådas. Det är välgjort, med en suggestiv ton och passande ljudläggning för ändamålet. Mycket tilldrar sig i mörker eller halvdunkel, men ändå inte så att det är svårt att uppfatta vad som händer, vilket ibland kan vara ett problem med mörkerscener.

’Remember, remember the fifth of November”… En med jämna mellanrum refererad strof, bland annat i filmen ”V för vendetta”. 5 november 1605. Dagen för det planerade attentat som väl är den mest kända ingrediensen i de intriger som utspelas under de här tre avsnitten, med redan nämnde Guy Fawkes i huvudrollen. Vilket han dock inte direkt förärats i den här återgivningen. Han är snarare hantlangaren, utföraren och den lojale tjänaren åt en plan som andra kokat ihop.

Som sagt, väl berättat. Som helhet kanske mer genomarbetat och övertygande - och en smula upplysande - snarare än heltigenom uppslukande. Men det räcker en bit. Om inte annat, så är det här ett utmärkt exempel på ett stycke historia som lämpar sig för kontrafaktiska spekulationer. Det vill säga, vad hade hänt om inte? Om rebellernas planer gått i lås, hur hade resten av historien utvecklats?

© Johan Lindahl
2018-01-21

Credit: hbonordic.com
En trio terrorister? Eller frihetskämpar med rättmätigt agg mot en förtryckande statsmakt? Tre katoliker fattar i alla fall ett radikalt beslut i 1600-talets början med allvarliga konsekvenser för såväl dem själva som nationen.

Credit: hbonordic.com
Liv ler inte längre. Nej, det här borde vara en av minst glättiga rollgestaltningarna i Liv Tylers nu ganska långa karriär. Som kusin till en revolutionär finns anledning till oro.

Credit: hbonordic.com
En kung och hans tron. Jakob No 1 (även känd som James I, av huset Stuart) för att vara mer exakt. Tronen i sig verkar mer bekväm än vissa andra sådana som förekommit i HBO-sammanhang de senaste åren.

Originaltitel: Gunpowder
Storbritannien, 2017
Regi: J Blakeson
Skapare/show runner: Ronan Bennett Kit Harington Daniel West
Med: Kit Harington, Liv Tyler, Edward Holcroft, Shaun Dooley, Mark Gatiss, Peter Mullan, Derek Riddell, Robert Emms, Luke Broughton, Tom Cullen, David Bamber, Daniel West

Genre: Drama, Historia, TV-serie     

Dela |