Risen (2016)

Fiennes finner frid?

3 russin

- Jag tvivlar på att vi kommer att höra ifrån dem igen.

Precis. En sådan där replik som stoppas in i något slags profetiskt, ironiskt eller snarare profetiskt/ironiskt syfte. För meningen är ju att vi som publik ska veta tillräckligt mycket för att inse hur fel påståendet är i eftertankens kranka blekhet. Personerna bakom ”Risen” väljer en ny vinkel för en berättelse som påverkat mänskligheten mer än de flesta andra berättelser. Det kretsar kring Jesus, eller som han här konsekvent kallas, Yeshua. En judisk trubbelmakare, tidigt i filmen en av tre personer att avrättas genom korsfästelse i den av romarna (åtminstone på papperet) kontrollerade provinsen Judéen. Och är det något som filmen inte hymlar med är det att den här specifika avrättningsmetoden är tämligen brutal. Även om de scenerna är långt ifrån lika utdragna som i Mel Gibsons passionshistoria, så är de knappast förskönande heller. För att vi verkligen ska förstå poängen kommer senare vår huvudperson Clavius att hålla en liten föreläsning om effekten av att just korsfästas. Han är en härdad herre, desillusionerad angående världens tillstånd men ambitiös och karriärinriktad i det romerska militära sammanhang där han agerar högra hand åt prefekten Pontius Pilatus. Vistelsen i det här barbariska bakvattnet betraktar han som ett steg på vägen mot Rom självt och i slutet av tunneln ett liv utan döden som daglig följeslagare.

Men dit känns det just nu långt. Clavius leder sina styrkor i kamp mot judiska rebeller och utför de order han åläggs av sin överordnade Pilatus, även det en herre som formats till granit av de hårda och hänsynslösa omständigheter som gäller för att hålla ett imperium up and running. Nu oroas administrationen över riskerna för uppror i samband med rättegången som hållits mot just denne Yeshua. Misstanken finns att den döda kroppen ska stjälas av anhängarna och användas som startskott för en revolution. Romarna reflekterar över lämpliga åtgärder och så även det judiska prästerliga rådet Sanhedrin, med en av historien odödliggjord Kaifas i spetsen. Graven ska verkligen bommas igen ordentligt. Och vaktas. Men, som läsare av Bibeln, deltagare i söndagsskolor, aktivt troende eller allmänt bildade i kristendomens uppkomst inser - det pre-emptifierande projektet går inte riktigt som planerat.

Den efterföljande händelseutvecklingen leder vår trogne romerske tjänsteman och ordningsuppehållare med en ansenlig dos blod på sina händer ut på en resa. Intressant val av vinkel, alltså. Ändå kan vägen som berättelsen tar bli förutsägbar. Filmen är gjord med en speciell agenda som jag i sig inte invänder mot men som ändå ibland gör att en viss statiskhet smyger sig in. Clavius är kanske en nyintroducerad figur i sammanhanget, men hela poängen med hans existens här är ju att han ska komma till en ny oväntad insikt. Och förändras av densamma. 

Ändå är det här en av de bättre bibliskt baserade filmer jag minns mig ha sett de senaste åren. Eller om man så vill, bibliskt inspirerade. Delar av innehållet kan kännas igen, men inte allt. Det produceras ändå ganska mycket av den här varan med större eller mindre budget - tillika större och mindre kunnande, ska sägas. Här är en del habila hantverkare inblandade, som gamle ”Waterworld” -regissören Kevin Reynolds. Och äventyret ankras fast i den respektabla närvaron hos en rutinerad räv som Joseph Fiennes. Han behöver inte leverera någon av sina rent Oscar-värdiga insatser för att kunna bära berättelsen framåt. Den dramatiska kurvan varierar. Men det finns en tydlig vändpunkt när vi ser konsekvenserna av Clavius upptäckter och och filmens emotionella kärna blir tydligare. 

Filmen som form gör det ofta mer tacksamt att skildra det naturalistiska, säg stridssekvenser och andra smutsiga jobb som ska utföras, än det övernaturliga. Underverk är ofta svårfångade. Hur ska de framställas för att framstå som trovärdiga och övertygande för exempelvis en skeptiker som Clavius? I det stora hela lyckas ändå ”Risen” med sin balansgång. Inget veritabelt storverk eller epos som i de gamla 1950-talsmastodontfilmerna, eller något filosofiskt-metafysiskt mästerverk. Men ändå efter förutsättningarna respektingivande och realistiskt om en period i människans historia där något världsomvälvande föds och som kan beskrivas och har beskrivits på många skilda sätt. Det här är ett av dem och absolut inte det sämsta möjliga.

© Johan Lindahl
2016-11-05

Film © 2016 Fifty Days Productions LLC. All Rights Reserved.
Morgonmöte på stranden med Yeshua och några ur den närmaste kretsen.

Film © 2016 Fifty Days Productions LLC. All Rights Reserved.
En lång natts färd mot - exakt vad? Allting gungar för den tidigare trogne och trosvisse romerske befälhavaren Clavius. Är han på rätt sida historien eller inte?

Film © 2016 Fifty Days Productions LLC. All Rights Reserved.
Korsfästelse. Ingen dans på rosor. Visste vi det inte förut, är "Risen" noga med att klargöra den detaljen.

Originaltitel: Risen
Spanien/USA, 2016
Regi: Kevin Reynolds
Med: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Cliff Curtis, María Botto, Luis Callejo, Antonio Gil, Stewart Scudamore, Andy Gathergood, Stephen Hagan, Mish Boyko

Genre: Äventyr, Drama, Religion/filosofi
Teman: Romerska riket


Ingår i följande teman


Romerska riket

     

Dela |