Hårdsmält framtidsvision i ”The Handmaid’s Tale”

[ 2017-05-26 , Johan Lindahl]

Den har prisats. På många håll. Samtidigt är det kanske en premiss som redan genom sin tunga tematik skrämmer bort publik. Förmodligen blir det inte årets absolut mest sedda serieproduktion alla kategorier. Själv har jag ändå bestämt mig för att jag ska ta mig igenom hela första säsongen av ”The Handmaid’s Tale”. Hittills har det inte blivit mer än ett avsnitt. Mest för att den tycks kräva mer koncentration än jag kunnat framkalla under den aktuella perioden när den började visas. Ska man idealiskt vara film- och TV-kritiker på heltid för att tillfullo kunna tillägna sig högkvalitetsdrama av den här typen? Allt man skriver riskerar att bli otillräckligt insiktsfullt. OK. Det jag så här långt kan säga bygger alltså på den allra första episoden.

Någon gång i framtiden har fertiliteten dalat betänkligt. Någon form av totalitär eller i varje fall starkt autoritär regim har inrättats. Kvinnor som anses mer befruktningsbara än genomsnittet samlas ihop under tvångsomhändertagande former på utvalda barnalstringsfarmar. Regementet är strängt. Olydnad straffas och den personliga integriteten är nästintill obefintlig. Exakt vad som är den styrande ideologin är inte helt klarlagt. Kvinnor tycks vara tongivande i ledningen, men det är också kvinnor som är de mest utsatta och kontrollerade. Rykten florerar om vad som händer utanför murarna och de instängda sammanhang där de utvalda kvinnorna vistas. Ett krig pågår. Rebeller anses hota ordningen. Kanada är möjligen fortfarande en fri stat dit en del lyckats, eller velat, fly. Av allt att döma utspelar sig detta i USA. Vem kunde ana?

”The Handmaid’s Tale” bygger på en roman (som jag inte läst) av Margaret Atwood. Det börjar väldigt lovande, måste jag framhålla. Den har en suggestiv ton och en förtätad stämning som håller i sig, med dissonant ljudläggning och överhuvudtaget en hotfull atmosfär - men samtidigt en inneboende skönhet. Estetiskt är det väldigt genomtänkt och intagande, även om de pittoreska miljöerna är platser för återkommande grymheter och prov på människans mörkare sidor. Vad månde bliva av detta?

Omedelbara referenser kan av olika skäl vara filmerna ”Children of Men” och ”Never Let Me Go”. Men Hulu-producerade ”Handmaid” som här visas av HBO Nordic har definitivt något eget att förmedla. Och som sagt, jag ska inom kort fortsätta ta reda på vad det är…     

Dela |